Terug naar Home

TUINONTWERPEN Studio voor Tuinconsult & Stadstuinherstel


INLEIDING

afmeting wandschildering: 5 x 2 meter

De Studio-tekenkamer met wandschildering door Aloys van Wieringen

Introductie

Trend of stijl
Financiering van de tuin
Procedure
Openingstijden
Waarborg voor een goede tuin?

ENKELE ONTWERPEN
Ontwerp met Rococo en Romantiek bij een Friese boerderij
Jugendstil ontwerp voor kleine voortuin
Ontwerp kleine eigentijdse stadstuin in nieuwe wijk
Oude stadstuin met veel schaduw
Groot boerenerf bij Groninger boerderij
Beplantingsplan rozentunnel
Classicistische rentenierswoning

 

 

foto: 2001

Klaas T.Noordhuis

 

 

 

 

Strak ontwerp voor een jaren '70 villa

 

Ontwerp voor een Saksische boerderij

 

 

Ontwerp voor de Kruidentuin Borgtuin Verhildersum te Leens

Beplantingsplan rozentunnel Borg Verhildersum te Leens

Voorbeeld van een tuin waarbij geen rekening is gehouden met het gegeven dat het gebouw altijd als uitgangspunt moet dienen, zowel wat betreft bouwtijd als vorm en plaatsing van ramen, deuren, schoorstenen etc..

 

Tuinontwerpen maakten we voor verschillende borgen:
Bredenborg Warffum
Verhildersum Leens (voor klein deel uitgevoerd)
Vliethoven Delfzijl

 

CONTACT


 

Introductie

Een kleinschalig bedrijf, waar grote dingen kunnen worden verricht. Onze voorkeur gaat uit naar karakteristieke panden. Oud of nieuw. Gezien tuinen in onze visie een relatie vormen met het bijbehorende pand, er zelfs een eenheid mee vormen, moet het pand die aanknopingspunten bieden. Historische kenmerken uit een bepaalde periode. Denkt u niet alleen aan erg oude gebouwen: een typische jaren '60 bungalow heeft ook historie! Bij nieuwe(re) huizen moet de bedoeling van de architect ook in de tuin zichtbaar zijn. Naast het gebouw biedt ook een omliggend landschap (of woonwijk) aanknopingspunten.

Iedere tuin is uniek. Wij streven er naar van ieder ontwerp weer een kunstwerk te maken, waar ook voor ons iets vernieuwends in zit. Geen namaak van wat we al kennen. De historie is onze leidraad; het uiteindelijke ontwerp is wel van deze tijd, zeker ten aanzien van het onderhoud.

 
Stijl of trend?

Het huis is uitgangspunt, niet alleen de ouderdom ervan, maar ook de cultuur van het huis. De vroegere status van het huis bepaalt mede de grandeur van de beplanting en niet de huidige bewoner. De tuinontwerpen zijn bijna nooit trendy, hoewel geen enkel bezwaar bestaat tegen goede elementen die toevallig op dit of toekomstig moment ook trend zijn. Het woord "stijlvol" gebruik ik niet. Daarbij gaan gedachten uit naar restaurants met misplaatste namaak Borghese vazen waarin droogbloemen met chemisch bladglans stofvrij worden gehouden. Of erger: takkenbezems die alleen op stal thuishoren. De bouwtijd van het huis is dus uitgangspunt. Niet om oubollige namaak te plegen hoe een tuin er eens uitgezien kan hebben, maar om stijlkenmerken uit de bepaalde periode in een nieuw plan te verwerken met eigentijdse materialen. Het hangt van de opdrachtgever af in hoeverre historisch gedacht moet worden. Een spoorbiel past in een jaren 60 tuin. Ziet u er een liggen in een tuin van voor 1960 of na 1970 dan is het ontwerp niet van de Studio voor Tuinconsult & Stadstuinherstel.

 

Financiering van de tuin
 
Tuinlease en leasetuin

Handige financiële adviseurs in keurig blauw pak van net niet goed zittende snit bevelen leasetuinen aan. Het advies van de Studio voor Tuinconsult luidt anders: een plan met faseringsmogelijkheid. De tuin behoort tot het huis en draait mee in de gewone huishypotheek met de gewone hypotheekrenteaftrek. Hou bij het afsluiten van de hypotheek rekening met de kosten van een tuinaanleg, waaraan uiteraard een ontwerp voorafging. Hou rekening met 10% van de kosten van het huis als u de tuin laat aanleggen; voor de doe-het-zelver ligt dit percentage uiteraard lager. Nergens voor nodig dus om een tuin apart te leasen. Bij geldgebrek voor de tuinaanleg hebt u wellicht tevoren een rekenfout gemaakt. U kunt dit opheffen door het goedkoopste keukenblok van een bouwmarkt te halen en de tuin aan te leggen van het bespaarde geld. Een tuin moet groeien en kan niet wachten; de luxe keuken wel. En over een paar jaar kunt u uw vrienden aftroeven met de aller-meest-eigentijdse-keuken, terwijl de tuin intussen volgroeid is! En van de besparing op de leasegarden of gardenlease houdt u een goed zittend maatkostuum over!

Subsidies

In een aantal provincies wordt om diverse redenen wel eens subsidie verstrekt voor tuinen. In kader van een ruilverkaveling, dorpsvernieuwing of beschermde landschappen. In de regel alleen voor inlandse houtige gewassen, laanbomen, hagen en vruchtbomen. In sommige gevallen wordt ook het tuinplan en het aanplanten van de gewassen gesubsidieerd. Subsidies mogen geen uitgangspunt zijn bij een tuinaanleg. Van de acht tuinen die in de praktijk van de Studio voor Tuinconsult met subsidie zijn aangelegd is er uiteindelijk slechts één tuin met een goed eindresultaat overgebleven! Liefde en inzet levert een mooie tuin op. Met veel geld is in de aanvang misschien een aanleg te realiseren, maar het onderhoud zal daarna bepalen hoe de tuin er daadwerkelijk uit gaat zien. Vergaapt u zich dus niet aan de subsidies!

 

Procedure

Wij vragen u vrijblijvend en kostenloos langs te komen. Zo mogelijk neemt u een bouwtekening van het huis mee. Uitleg krijgt u aan de hand van een min of meer vergelijkbaar plan welke werkzaamheden aan een plan zijn gekoppeld. Na inschatting van uw globale ideeen kunnen wij direkt een ontwerpdeclaratie noemen. Vooraf weet u waar u aan toe bent. Gelukkig is geen procedure gelijk. Uitsluitend maatwerk, niet omdat alleen de omstandigheden van de tuin verschillen, maar omdat ook de opdrachtgevers mensen zijn. Nadat duidelijk is dat u als opdrachtgever en wij als ontwerpers min of meer op een lijn zitten kan na overeenstemming direkt een afspraak worden gemaakt voor een avond om bij u langs te komen. Duidelijke wensen en eisen legt u hierbij op tafel. Hiervoor trekken we een hele avond uit, waarbij blijkt hoe lang uw vakanties zijn, de kinderen, de huisdieren, de zeilboot voor het weekeinde, uw belangstelling voor (tuin)cultuur en historie enz. Een vrijere opdracht kan natuurlijk ook, hoewel wij uw betrokkenheid bij de aan te leggen tuin meer op prijs stellen. Nooit kan een tuin worden ontworpen zonder dat de ontwerper de tuin ter plaatse heeft gezien. Aan de hand van uitsluitend fotos of plattegronden is geen tuinontwerp te maken.

 

Openingstijden ontwerpbureau  

 

 

Ook kamerplanten kunnen een onderdeel uitmaken van een historisch verantwoord ontwerp

Zie ook: Boeken over kamerplanten

 

 

 

 

copyright Dina Belga

Jugendstil ontwerp voor kleine stadstuin , met de kenmerken uit die periode: rondeel, trapezium (vals perspectief), vierkanten en (alleen visueel) diagonalen.

tekening: K.T. Noordhuis, gevisualiseerd door Dina Belga.

 

Ook een door de Studio ontworpen duiventil of kas kan een onderdeel van een ontwerp uitmaken Zie BESCHRIJVING.

Maandag /dinsdag en donderdag / vrijdag tussen 13.00 en 17.00 uur. Bezoeken en controles van de werkzaamheden kunnen alleen s morgens en s avonds plaatsvinden op maandag en dinsdag.


 

Vier voorbeelden van tuinontwerpen

Vier voorbeelden om de denkbeelden van de Studio voor Tuinconsult & Stadstuinherstel te illustreren. Hoewel twee beplantingsplannen zijn bijgevoegd, maken de tekeningen duidelijk dat vomgeving belangrijker is dan de beplanting. De beplanting in een historisch verantwoord ontwerp is voor de kenner wel belangrijk. Voor de Friese boerderij zijn in het beplantingsplan bijvoorbeeld zelfs de kamerplanten voor de vensterbank voorgeschreven. In de regel geldt, dat hoe kleiner de tuin is, hoe uitgekiender de beplanting moet zijn. In een kleine tuin wordt iedere plant individueel beschouwd, terwijl in een grote tuin de blik op oneindig is gericht.

 

Rococo en romantiek bij een Friese boerderij

De statige Friese kop-romp boerderij Attema Sate heeft enige Rococo elementen. Deze dienden als uitgangspunt voor een nieuwe tuin. Het jaartal 1775 in aanmerking nemend, spreken we van de tijd van Rococo en van Romantiek. De voortuin is geheel Rococo; in de zijtuin vloeit de strakke stijl over in de Romantiek en verderop ligt een parkachtige landschappelijk romantische tuin met vijver, brug, duiventil, palingrokerij en tuinhuis half boven het water met uitzicht over de landerijen van de boerderij. In het strakke gedeelte vinden we geschoren blokken van taxus. In een van de blokken is een klaverblad geknipt, symbool van de eigenerfde boer. Een transparante afscheiding tussen de tuingedeelten wordt vorm gegeven door een lindenhaag met stalactieten en stalagmieten. Een haag op een oude pentekening diende als voorbeeld. In het romantisch deel lijken de paden eindeloos. Brevierend kan men rond de vijver lopen. Zie hier voor ontwerp en gebruik van beplanting

 

Jugendstil ontwerp voor de kleine voortuin

Dit ontwerp heeft kenmerken uit de bouwtijd van het huis, maar met gebruik van eigentijdse materialen. Een rondeel van hoge donkerrode beukenhagen in de vorm van een loggia, zoals we veel zien in voor- of zijfaade van Jugendstilpanden. Vaak met twee pilaren. Een Islamitisch element toegepast in de tijd van de Art Nouveau. Deze pilaren zijn in de tuin terug te vinden als verhoogde bloembakken, bij voorkeur gevuld met knal-kleurige bloemen. Geen bezwaar heb ik tegen Salvia's. Een metalen constructie in Griekse rand-motief met blauwe en witte regens kruist de oprit en brengt hoogte in de naar verhouding tot het huis kleine voortuin. Een zichtas op het hoogste gedeelte van het huis gericht en een dwarsliggende zichtas, gedeeltelijk gevormd door zuilvormig gesnoeide haagbeuk. Grind was een veel gebruikt bestratingsmateriaal in die tijd. Een tuin met een duidelijke vorm en een eenvoudige beplanting. Het onderhoud van de tuin is daardoor minimaal. Parkeren in een kleine voortuin is altijd het grote probleem. Hier is de oprit opzettelijk verlegd, waardoor vanaf de straat en vanuit de voortuin het zicht op auto's minimaal is. Zie hier voor ontwerp en gebruik van beplanting

 

Kleine eigentijdse stadstuin in nieuwe wijk

Een kubistisch huis uit de jaren '70. Voorgedeelte gelijkvloers, achtergedeelte "split-level" lager liggend. Bovenaanzicht vanaf een royaal balkon. Verspringingen in de muur van de achterburen vinden we terug in de niveaus van de tuin. Deze "hakketak" biedt meer mogelijkheden voor de tuin. Verdiept liggende tuin en de verschillen in hoogte die al aanwezig zijn, geven mogelijkheden voor stromend water. De glazen achterwand van het huis verbindt woonkamer en tuin. Glas en metaal houdt de tuin luchtig en doorzichtig. De tuin vormt hier dus een verlengstuk van de kamer. Een muur aan de achterzijde van de tuin gaf inspiratie voor vorm van een constructie. Kubistisch van opzet. Een lange watergoot loopt vanaf het eerste terras dwars door de tuin naar achteren. De tuin is te klein voor bomen. Om de derde dimensie vorm te geven en de uitkijk op een minder aantrekkelijke muur te reduceren is de constructie geplaatst en staan er verschillende zuilvormig geschoren haagbeuken in. Een eigentijdse glazen veranda houdt het tuinmeubilair droog. Zie hier voor ontwerp en gebruik van beplanting

 

Classisicistische rentenierswoning
Museumboerderij Welgelegen te Leens was eens een rijk geornamenteerd pand. De voortuin is volgens classicistische principes aangelegd, wat inhoudt dat er op het eerste gezicht een symmetrische tuin ligt. De tuin blijkt niet symmetrisch, maar is evenwichtig: links liggen achter elkaar drie hagen, rechts twee. Een van deze hagen is langer, waardoor een evenwicht ontstaat met de linker helft. Hoge kettingen met klimop versterken de lijnen Lees verder voor ontwerp tuinhuis en beplanting met stinzenplanten

 
Waarborg voor een goede tuin?

Las ik niet in een Amerikaans boek dat geld de beste meststof is voor de tuin? Inderdaad, met groen geld worden duurdere tuinen aangelegd. Wel bestrijd ik dat deze tuinen ook mooier zijn. Een huis is te koop, maar een tuin niet. De Studio voor Tuinconsult kan een aanzet geven om verantwoord een tuin te realiseren, maar is geen waarborg voor een goed eindresultaat. Een tuin is persoonsgebonden, zeker, waar het om details gaat. Details als precies die kleurnuance, dat plantenras en de perfectie in het onderhoud. We proberen aan de hand van de door u verstrekte gegevens een bij uw situatie passende tuin te ontwerpen, om de kans van een mislukking zo klein mogelijk te houden. Van ons mag u hoofdlijn en structuur verwachten waarmee uw tuin, alleen met uw inzet, plezier en voldoening zal geven aan u en uw omgeving.

 

   
© Photos and designs are protected by BEELDRECHT