GROOT BOERENERF BIJ GRONINGER BOERDERIJ

Boerderij Oudebosch

   

Het ontwerp voorzag in het graven van een tweede gracht rondom het complex. Het erf kreeg daardoor een schaal die bij de vroegere grandeur van de rijke boerderij past. De luchtfoto maakt helder dat de verhouding die in het ontwerp was aangeven in werkelijkheid klopt. Aan verhoudingen op een tuintekening hoeft nooit worden getwijfeld.

De nieuw ontstane buitentuin is met hoogstam-vruchtbomen beplant. Ook buiten de buitenste gracht is beplanting aangebracht zodat de boerderij een besloten ligging krijgt. In de vlakke omgeving rijst het complex nu als een groene oase op.

Plannen zijn inmiddels gemaakt de geornamenteerde schoorsteenkappen weer aan te brengen en schuur en bijschuur weer met riet te dekken.

  luchtfoto gemaakt in 2001
     

Bij de rijkdom van het pand past een duiventil, die op de buitenrand van de buitentuin is geplaatst.

Andere duiventillen in Groningen

  de Menkemabor en de Bredenborg hebben soortgelijke duiventillen