Terug naar HOME

Trompe l'oeils, grisailles en wandschilderingen op Oosterhouw


In het tuinhuis, op het terras, in de tekenkamer en in de bibliotheek zijn wandschilderingen aangebracht door Aloys van Wieringen. Aan de oostzijde van het landhuis schilderde hij een trompe lóeil-grisaille met vier figuren die met tuin- en landschap te maken hebben. Voor inlichtingen: tuinontwerper@klaasnoordhuis.nl

Zie ook: Artikel over Giusto Utens

Muurschildering Landhuis Oosterhouw door Aloys van Wieringen

Zie vergroting

Een symmetrisch werk: de linker figuren staan met het rechter been naar voren; de rechter met het linkerbeen. De figuren zijn naar hun grootte in verhouding geschilderd. Kleurgebruik doet denken aan een grisaille: uitsluitend grijzen met de zandkleur die kenmerkend is voor Groningse huizen. Klik hier op de voorontwerpen die voor deze plek zijn gemaakt.

Van rechts naar links:

 

Theophrastus, Grieks filosoof en plantkundige.

Zie vergroting

Hij beschreef reeds meer dan 500 plantensoorten. Hij gebruikte de toendertijd gangbare volksnamen, waarvan vele nu nog bij ons gebruikt worden als Anemone, Altaea en Cyperus. Slapen vond Theophrastus maar tijdverkwisting, daarom staat hij hier afgebeeld met een bos slaapbollen (Papaver somniferum). Meer over Theophrastus.

 

S. Dorothea, Patrones van de hoveniers.

Zie vergroting

Onderweg naar het schavot riep Theophilis spottend naar Dorotea hem een mand met bloemen en vruchten te sturen uit het paradijs. Op het schavot zag ze voor zich een knaapje met een mand vol appels en rozen en zond hem naar Theophilis, waarop deze zich bekeerde en op zijn beurt martelaar werd. Dorothea staat hier afgebeeld met een mand vol appels en rozen. Op zich een wonder: de appels zijn pas rijp als de rozen zijn uitgebloeid. (Doorbloeiende rozen kende men in die tijd nog niet.)

 

S. Walfridus, de enige Groninger Heilig-verklaarde.

Zie vergroting

Hij legde de eerste dijken aan in Groningen. De eerste is de Wolddijk bij Bedum. De kerk in deze plaats is ook naar deze heilige genoemd Van hem doen wonderlijke verhalen de ronde; zo zou hij warme voetstappen in de sneeuw achterlaten. Hij staat hier afgebeeld met een schop in zijn linkerhand. De afbeelding is ook te zien als S. Fiacre, een Schot die naar Frankrijk vluchtte. Hij wordt beschouwd als de beschermheilige van de tuiniers.

 

Linnaeus (Carl von Linné) , de belangrijkste botanicus

Zie vergroting

Hij beschrteef 1098 plantengeslachten met 5900 soorten in zijn Species Plantarum (1753). Hij voerde de binaire nomenclatuur in, waarbij iedere plantensoort een geslachts- en een soortnaam kreeg. Linnaeus staat hier afgebeeld met het Linnaeusklokje (Linnaea borealis). Carl von Lnnë was een kleine man en is dus ook een hoofd kleiner geschilderd dan zijn grote buurman Walfridus.

 


Wandschildering in de tekenkamer van de Studio voor Tuinconsult & Stadstuinherstel

De tekenkamer voelt als een Romeins badhuis met bordes. Tussen de pilaren door zien we een tuin waar nooit in wordt gewerkt. Het Gronings landschap op de achtergrond is 19e eeuws. In deze nog onbedorven ‘werkelijkheid’ kan men wegdromen en hoeft nog niet te worden weggekeken van windmolens en varkensschuren. De zuilen steunen alleen visueel de boekenkast.

 

Foto: John Stoel


Muurschildering met Italiaans landschap tegen koetshuis van Oosterhouw

Op deze trompe l’oeil zien we een rij beelden aansluitend op de Apollofiguur voor de muur. Op de schildering steken de zuidelijke pijnbomen (Pinus pinea) af tegen de gele lucht. (Ook hoofdkleur op het landhuis zelf.) Rechts onder in het sousterrain een Bomarzo-achtig monster. De mossen en varens zijn een verlengstuk van de omgeving waarin deze schildering is geplaatst.

 
voorontwerp
voorontwerp
uitgevoerd ontwerp
KLIK OP DE SCHILDERING VOOR MEER AFSTAND

 

EEN GREEP UIT ANDERE MUURSCHILDERINGEN DOOR ALOYS VAN WIERINGEN

Baksteenpoort met doorkijk op horizon, geschilderd op een betonnen muur van een binnenplaatsje.
19e eeuws parklandschap geschilderd in een woonkamer van een pastorie.

Lunette van Oosterhouw op de wijze als de Familie De Medici hun buitens rond 1600 liet schilderen door Giusto Utens.

KLIK OP SCHILDERIJ VOOR VERGROTING
 
© Photo’s and designs are protected by BEELDRECHT