Home

STELLINGEN


In de Bibliotheca Oosterhouwensis bevinden zich een aantal proefschriften op gebied van botanie en tuinen. Het losse inlegvel met stellingen is vaak interessant. Vooral de laatste stelling die meestal een algemeen onderwerp behandelt. Bloemen houden niet van mensen was een van de stellingen die ik in een proefschrift aantrof. Maandelijks vindt u op deze pagina's een stelling van de Studio voor Tuinconsult op gebied van natuur, tuin of landschap.

REACTIES

Stelling 1 (augustus)
De entree is geen tuincentrum, dus alle troep van de stoep.
 
Stelling 2 (september)
De tuin bij een monument dient ook wettelijke bescherming te krijgen.
 
Stelling 3 (oktober)
Het illegaal kappen van bomen is, evenals baldadigheid in openbaar groen een delict en zou, wettelijk bezien, niet een overtreding maar een misdaad moeten zijn.
 
Stelling 4 (november)  
Tomatenkwekers hebben geen 'proefzintuig': dan merken ze zelf dat de tomaten van Nederlands fabrikaat (gekweekt op steenwol met kunstmatige voeding) geen smaak hebben.  
   
Stelling 5 (december)  
De status van een pand wordt niet verhoogd door meer buitenverlichting in de tuin te plaatsen, maar juist door het weglaten ervan.  
   
Stelling 6 (januari)  
Zolang de bruine beer in de dierentuin van Istanboel onder de huidige abominabele omstandigheden moet leven is Turkije niet toe aan zelfs maar besprekingen over toetreding tot de Europese Gemeenschap. *)  
   
Stelling 7 (februari)  
Geloof in goed en veilig tuinwerk impliceert een verbod op baseballpet, piercing, hoofddoek en burqua; ook walkman en waterpijp zijn veiligheidshalve ontoelaatbaar tijdens tuinwerkzaamheden.  
   
Stelling 8 (maart)  
Een nieuwe oorlog veroorzaakt een milieuramp zoals de mensheid nog niet heeft gekend.  
   


Wegens treurige persoonlijke omstandigheden ontbreken enige stellingen  


   
Stelling 9 (september)  
De Studio voor Tuinconsult ontvangt alleen geld voor prestatie; Directeur Moberg van AH vangt het meest met wanprestatie!  

 
*) WIE HELPT DE BRUINE BEER ?