terug naar Parktuin Oosterhouw


EEN LANDSCHAP DAT NOG GEEN BESCHERMING KREEG

Gemeente De Marne: hier ligt een taak voor u!


HET OPEN GEBIED TUSSEN ULRUM EN LEENS

 

Ambtenaren van Gemeente De Marne liepen niet, zoals Jacob van Lennep en later Geert Mak, van Ulrum naar Leens; dan hadden ze gezien dat dit gebied BESCHERMD MOET WORDEN.

   
 

Dan hadden ze gezien dat het gezicht vanaf de oude wierde De Houw op de oude wierde van Leens nog onaangetast is en als bijzonder landschap bescherming verdient; een bescherming die dit unieke landschap tot op heden niet kreeg. Een ieder ziet het belang van dit landschapsschoon, waartoe het bestuur van Gemeente De Marne tot op heden niet behoort.

Het wordt tijd dat er ten aanzien van het landschap, met name de omgeving van De Houw, beleid komt. Gezien er geen bedrijfsgebouwen in het gebied staan, wordt niemand in de bedrijfsvoering benadeeld. Bescherming zal een goede investering zijn, omdat het zich op termijn in toerisme terugbetaalt!

 

 
   

Het hele middenveld op deze stafkaart (verkend 1906, uitgave 1932) heeft hier nog de prachtige mozaik-verkaveling. Hoewel de verkaveling in de jaren '70 gedeeltelijk verloren is gegaan in de Ruilverkaveling De Marne en in de jaren '90 door onnadenkend gemeentelijk beleid zijn de vergezichten met rondom 7 gebouwen (die inmiddels op de officiele monumentenlijst staan) geheel behouden. (Zie ook: Westerhouw). Tot aan de einder zijn er geen storende elementen. Middenop deze kaart ligt de wierde De Houw. Op de wierde ligt nog een "fait", een middeleeuwse veedrinkplaats, waarvan er in de provincie nog twee resteren (en nog steeds niet beschermd zijn!). Zowel de oude bomen bij de pastorie als die in parktuin Oosterhouw zijn een baken in dit landschap. Ook deze bomen zijn op de monumentenlijst geplaatst.

Klaas T.Noordhuis