Terug naar Parktuin Oosterhouw / terug naar Klaas T. Noordhuis

GRONINGER KROON*


   
De appel, die omstreeks 1875 is gevonden door S.H.Brouwer te Noordbroek in den tuin van den heer Engels.  
   
Vrucht: Matig groot, ongeveer even hoog als breed, meermalen hooger dan breed  
Kleur: groen, bij rijpheid geel met aan zonzijde rood gevlekt en gestreept.  
Roestig: bij de steel  
Kelk: Matig groot, open in vlakke kelkholte.  
Steel: Vrij lang, dun, matig diep ingeplant.  
Klokhuis: Groot, goed met zaden bezet.  
Vruchtvleesch: Vast, geelachtig, vrij droog, zachtzuur, goed aroma.  
Gebruikstijd: November - Januari.  
     
"Groei van den boom matig. Vormt geen grooten, eenigszins pyramidalen boom. Geschikt voor stamboom en struik. Kan veredeld worden op alle onderstammen, wegens minder sterken groei niet op type IX. Groeit op elken grond, zeer geschikt voor lichte gronden. Bloeitijd middenvroeg tot laat. Gelijke bloeiers onder meer: Present van Engeland, London Calville. Vruchtbaarheid vroeg en regelmatig. Behoort tot de goede dragers. De vrucht is mooi gekleurd, vrij goed houdbaar, behoorde echter niet tot de veel gevraagde variŽteiten. De boom groeit btrekkelijk langzaam, maakt fijn hout en is zeer gevoelig voor meeldauw. Doordat deze variŽteit bespuiting met zwavelproducten slecht verdraagt, wordt zij de laatste jaren minder aangeplant. Is overigens vrij algemeen verspreid".   ZIE OOK: BIBLIOTHECA OOSTERHOUWENSIS onder: FRUIT
     

   
*Uit:    
Nederlandse Fruitsoorten    
Redactie: Nederlandse Heidemaatschappij, Arnhem    
Uitgegeven door S.Gouda Quint, D.Brouwer en Zoon, Arnhem, 1942